Korea Trip 2017

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

New Zealand Trip 2017

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik

Memupuk kesedaran kepada usahawan tentang pentingnya teknologi website sebagai medium yang ampuh untuk memperkenalkan perniagaan ke persada internet secara lebih profesional dan sistematik